Home     Verwarming     Gas     Water     Sanitair     Onderhoud     Storingen     Contact

Gas(installaties)

 

Installatiebedrijf ROMEO is ook een erkend gastechnisch installatiebedrijf. We zijn gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van alle soorten gasinstallaties in woningen, kleine bedrijfsruimten e.d. Dit inclusief het afpersen en beproeven op dichtheid van de gasinstallatie, overeenkomstig de normen NEN 1078 en NPR 3378. Ten behoeve van nutsbedrijven verzorgen wij ook zo nodig de vereiste rapportages voor de levering van het gas.

Na werkzaamheden aan de gasleiding bij b.v. de vervanging van een geiser of cv-ketel wordt door ons standaard de hele gasleiding afgeperst c.q. beproefd en de bewoner en/of gebruiker geïnformeerd bij geconstateerde overschrijdingen van de voorgeschreven normen. Wij zijn uiteraard bevoegd het gebrek of de gebreken aan de gasinstallatie zelf te herstellen. Voor de klant geeft dit dus een extra stuk zekerheid, dat zijn of haar gasinstallatie aan de gestelde eisen voldoet.

Aardgas is op zich reukloos. Om te voorkomen dat men niets zou ruiken als er toch sprake zou zijn van een gaslekkage is er aan het gas een apart geurtje toegevoegd, dat de gebruiker er op attent maakt dat er ergens een gaskraan niet goed afgesloten is, of dat er eventueel sprake is van een gaslek.

Wat te doen als u gas ruikt?

·   Sluit direct de hoofdkraan van de gasmeter en alle andere gaskranen

·   Open op voorhand alle deuren en ramen

·   Vermijd open vuur

·   Blijft u gas ruiken, bel dan direct uw leverancier.

Als u gas ruikt bij uw verwarmingstoestel (b.v. boiler, gasfornuis of cv-ketel) bel ons of een andere installateur dan direct. Wij adviseren iedere gebruiker van een verwarmingstoestel zijn of haar gasinstallatie periodiek (b.v. één keer per jaar) te laten controleren en reinigen. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.